Học viên nói gì về tommy english?

Mời các bạn cùng theo dõi một số đánh giá, cảm nhận của học viên đã và đang theo học tại trung tâm chúng tôi:

HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ TOMMY ENGLISH

Vinh danh học viên có thành tích xuất sắc