Phương pháp giảng dạy tại tommy english

 Phương pháp “Student-Centric” (hay còn gọi là “Learner-Centered”) là một hướng tiếp cận giáo dục tập trung vào việc đặt học viên vào trung tâm của quá trình học tập. Thay vì giảng dạy truyền thống, mà trong đó giáo viên truyền đạt kiến thức cho học viên một cách một chiều, phương pháp này chú trọng vào khả năng tự học và tư duy sáng tạo của học viên.

 Các đặc điểm chính của phương pháp Student-Centric bao gồm:

Tập trung vào học viên:

Học viên sẽ được test đầu vào và trong quá trình học để xác định được trình độ của mình, giáo viên sẽ thiết kế lộ trình học tinh gọn và bài bản, phù hợp.

Tự điều khiển và tự học:

Học viên được tham gia vào việc xác định mục tiêu học tập của mình, lựa chọn cách học phù hợp và tham gia vào việc đánh giá quá trình học tập của mình.

Tương tác và hợp tác:

Phương pháp này thúc đẩy tương tác giữa các học viên và giáo viên, cũng như tạo cơ hội cho học viên học hỏi lẫn nhau thông qua thực hành giao tiếp với giáo viên.

Học tập dựa trên vấn đề:

Thay vì chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức thông qua bài giảng, phương pháp Student-Centered thúc đẩy việc giải quyết vấn đề thực tế, kích thích tư duy sáng tạo và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề.

Đa dạng về phương pháp học:

Phương pháp này khuyến khích sử dụng nhiều phương pháp học tập khác nhau như thảo luận, nghiên cứu tự học, dự án thực hiện, và học hỏi từ kinh nghiệm thực tế.

 Phương pháp Student-Centric không chỉ tạo điều kiện tốt cho học viên phát triển kỹ năng tự học mà còn thúc đẩy sự tham gia tích cực và phát triển toàn diện của họ.

 Đây cũng chính là kim chỉ nam để Tommy English hướng tới nhằm đánh thức tình yêu tiếng Anh trong mỗi người.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Cùng tìm hiểu rõ hơn về phương pháp giảng dạy của Tommy English bằng cách đăng kí thông tin của bạn vào bảng bên dưới.
Cùng nhau chinh phục tiếng Anh thôi!